Website Survey

Archiwum tagow » karty tarota «

Znaczenia kart Tarota

Kapłanka

Kapłanka

Informacja dla moich nowych Czytelników

Na tej stronie znajdziecie szczegółowo opracowane przeze mnie opisy i znaczenia wszystkich kart Tarota z podziałem na Wielkie Arkana i Małe Arkana. Opisując karty korzystałam z wielu źródeł oraz z własnego doświadczenia. Oprócz interpretacji  możecie przeczytać opis kart i charakterystyki poszczególnych kolorów oraz żywioły, którym są przypisane. Życzę wszystkim zainteresowanym miłej lektury:)

Wielkie Arkana -charakterystyka

Wielkie Arkana interpretacje– szczegółowe znaczenia kart

Małe Arkana – charakterystyka poszczególnych kolorów

Małe Arkana interpretacje – szczegółowe znaczenia kart


Struktura kart Tarota- część pierwsza – Wielkie Arkana

karta głupca

Struktura kart Tarota- część pierwsza


Wielkie Arkana

Talia tarota składa się z siedemdziesięciu ośmiu kart. Podzielona jest na dwadzieścia dwa Wielkie Arkana oraz pięćdziesiąt sześć Małych Arkanów. Wielkie Arkana są najważniejsze jako najstarsze z kart. Symbolizują cechy archetypowe od dawna zakorzenione w ludzkiej świadomości. Ich znaczenia wiążą się bezpośrednio z fundamentalnymi, psychologicznymi, duchowymi i materialnymi doświadczeniami każdego człowieka.

Dwadzieścia dwie karty ukazują losy istoty ludzkiej od początku drogi życiowej jako niewinnej, nieświadomej i naiwnej, po kogoś z bagażem doświadczeń u kresu tej drogi. Symbolem owej postaci w talii kart jest Głupiec, który zaczynając swą życiową podróż od numeru 0, wędruje poprzez kolejne stadia rozwoju przez wszystkie karty. Ta droga to bogactwo doświadczenia życiowego zawarte w kartach Maga, Kapłanki, Cesarzowej, Cesarza, Kapłana, Kochanków, Rydwanu, Mocy, Eremity, Koła Fortuny, Sprawiedliwości, Wisielca, Śmierci, Umiarkowania, Diabła, Wieży, Gwiazdy, Księżyca, Słońca, Sądu Ostatecznego i Świata.

Po wielu doświadczeniach nasz Głupiec dociera do końca drogi, zamykając pewien etap swojego życia i świadomości. Końcową kartą ukazującą ten moment jest Świat. Ponieważ życie kołem się toczy a jeden etap goni drugi, to tarotowy Głupiec ( w realnym życiu każdy z nas), może być początkiem jak i końcem tej podróży. Dlatego w zależności od talii bywa numerem 0 lub 22 .
Schemat życiowej drogi tarotowego Głupca odzwierciedlony w kartach wg. Hajo Banzhafa.
W tym schemacie karty Moc i Sprawiedliwość mają swoje pierwotne oznaczenia numeryczne. Obecnie Moc to VIII a Sprawiedliwość to XI, po zmianie przez dr. A.E Waite’a, pisałam o tym w historii tarota w części drugiej.

0 – Głupiec

I i II Mag i Kapłanka – niebiańscy rodzice Głupca

III i IV Cesarzowa i Cesarz – ziemscy rodzice

V Kapłan – wychowanie

VI Kochankowie – przełomowa decyzja o rozpoczęciu samodzielnego życia

VII Rydwan – droga ku nowemu

VIII Sprawiedliwość – doświadczenie bycia odpowiedzialnym

IX Eremita – poszukiwanie siebie

X Koło Fortuny – spotkanie z przeznaczeniem

XI Moc – pokusa mocy

XII Wisielec – spotkanie ze swoim wnętrzem

XIII Śmierć – zrozumienie konieczności opuszczenia kogoś lub czegoś

X IV Równowaga – znalezienie wewnętrznej harmonii

XV Diabeł – mocne pokusy

XVI Wieża – uległość ,zniszczenie dotychczasowych celów

XVII Gwiazda – nowe nadzieje

XVIII Księżyc – ukryte obawy

XIX Słońce – wola życia

XX Sąd Ostateczny – przebudzenie, odkrycie celu

XXI Świat – odnalezienie raju, spełnienie

W kolejnych wpisach poznacie różnorodne wizualizacje oraz interpretacje kart.

karta świat

Historia Tarota część trzecia

talia Totha Aleistera Crowley'a Pisząc o historii Tarota nie można pominąć  kilku faktów z życia Aleistera Crowley’a brytyjskiego okultysty, maga i niezwykle kontrowersyjnego człowieka, który należąc do Zakonu Złotego Brzasku wykradł wiele pomysłów organizacji i założył własne stowarzyszenie w 1907 r. pod nazwą Srebrnej Gwiazdy. Właśnie Crowley  jako pierwszy włączył do okultyzmu i magii aspekt psychologii oraz magię erotyczną i seksualną. Ponadto był autorem wielu znaczących ksiąg o najróżniejszych praktykach i ideach okultystycznych. W latach 40-tych XX w stworzył z pomocą lady Friedy Harris talię Thotha. Czytaj więcej »

Historia Tarota część pierwsza

Tarot jako narzędzie okultyzmu znane jest od tysięcy lat ale opisowe wzmianki na jego temat znane są od średniowiecza. Nikt tak naprawdę nie zna źródła pojęcia „Tarot”. Według jednych pochodzi ono od Thotha -egipskiego boga magii i słów. Według  innych słowo to pochodzi z hebrajskiego i stanowi zniekształconą formę Tory, czyli żydowskiej księgi prawa.  Nie ma też jednoznacznego źródła pochodzenia tarota. Wiadomo jedynie, że talie mistycznych, numerowanych kart pojawiły się w Indiach i  na Dalekim Wschodzie już w starożytności. Do Europy  a konkretnie do Ziemi Świętej zostały prawdopodobnie przywiezione przez templariuszy podczas wypraw krzyżowych.

Inne źródła mówią, że to podróżujący w czasach średniowiecza Cyganie  przywieźli Tarota ze wschodu. Czytaj więcej »

Cynkowanie galwaniczne
Improve Your Life, Go The myEASY Way™