Website Survey

Archiwum » Czerwiec 14th, 2012«

Rozkład Krzyż Celtycki na związki i relacje

Znalazłam bardzo czytelny rozkład dotyczący związków i wszelkich relacji, niestety autor nieznany.

Krzyż Celtycki na związki i wszelkie relacje.

Krzyż Celtycki partnerski


1.
Rys osoby, o którą pytamy
2. Nasz stosunek do niej
3. Świadoma postawa tej osoby wobec nas
4. Nieświadoma postawa tej osoby wobec nas
5. Przeszłość relacji, znajomości

6. Najbliższa przyszłość
7. Intencje osoby, o którą pytamy wobec partnerstwa
8. Wpływ innych osób
9. Lęki lub obawy tej osoby, co do relacji
10. Dalsza przyszłość
Jak interpretować

Świadoma (3) i nieświadoma (4) postawa wobec nas wynika z przeszłości relacji (5) i wpłynie na przyszłość (6).
Znaczący wpływ na bliższą przyszłość będzie miał również nasz stosunek (2) do tej osoby.
Intencje (7) mogą ukazywać jakich zmian oczekuje osoba, o którą pytamy.
Karta otoczenia (8) pokaże, jaki wpływ na relację mają inni.
Lęki i obawy (9) jednej i drugiej strony związane są z przyszłością (10).

Cynkowanie galwaniczne
Improve Your Life, Go The myEASY Way™